سامانه «داده نمای تهران»


 

سامانه «داده نمای تهران» از جمله درگاه‌هایی است که داده‌های آماری و اطلاعات مربوط به شهر را به صورت رایگان و بدون محدودیت خاصی در اختیار مردم قرار می‌دهد و امتیاز شاخص آن ارائه داده باز (Open Data) و قابل بهره برداری برای عموم است.
با مراجعه به سامانه داده نمای تهران به آدرس data.tehran.ir می‌توان از اطلاعات آماری شهر استفاده کرد. اطلاعاتی که در دسته بندی‌های تفکیک شده، بیش از ۴۰۰ جدول و حدود ۱۶۰ نمودار را در بر می‌گیرد.
شهرداری تهران در ارائه داده باز به عموم مردم، چند اصل ساده را رعایت کرده است. باز بودن داده به‌صورت پیش‌فرض، به هنگام و جامع بودن، امکان دسترسی و استفاده عمومی و رایگان بودن از جمله این اصول است. ارائه داده باز در این سامانه با هدف افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولین و بدنه اجرایی به شهروندان، ارتقای شفافیت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صورت گرفته است.