پارک حاشیه‌ای


 

سازمان فاوای شهرداری تهران طرح هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای را با همکاری سازمان حمل و نقل ترافیک در منطقه ۲ آغاز کرده است. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ۱۵هزار فضای پارک با سیستم هوشمند در این منطقه کنترل خواهد شد.
سیستم طراحی شده برای مدیریت پارک حاشیه‌ای هوشمند در تهران مطابق سیستم‌های نوین و به‌روز دنیاست. در این سیستم کافی است فردی که قصد پارک کردن خودروی خود را دارد، در سامانه « تهران من» ثبت‌نام کرده باشد. برای ثبت‌نام سه مشخصه کد ملی، شماره موبایل و شماره پلاک خودرو نیاز است.
در پارک حاشیه‌ای هوشمند به محض اینکه شهروند، خودروی خود را پارک می‌کند، دیتای خودرو هر نیم ساعت یک‌بار برداشت می‌شود و در نهایت هزینه پارک از حساب شهروندی برداشت می‌شود. برداشت دیتای خودرو با چندین روش انجام می‌شود و افراد با مراجعه به سامانه «تهران من» می‌توانند زمان ورود و خروج خود را در محدوده پارک خودرو و همچنین هزینه آن را مشاهده کنند.
پارک حاشیه‌ای هوشمند یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند موجب جلوگیری از اتلاف وقت، ایجاد ازدحام و ترافیک و آلودگی هوا شود.