سامانه باهم


 

سامانه نوآوری و مشارکت شهروندی (باهم) به آدرس baham.tehran.ir با هدف ریشه یابی مشکلات توسط افراد خبره و دستیابی به راه حل‌های نوآورانه از طریق داده کاوی و تحلیل بهتر مسائل راه اندازی شده است.
در این سامانه که در موضوعات مختلفی مثل انرژی، گردشگری، آب و فاضلاب، زیباسازی، رویدادهای نوآور، پسماند و …. تقسیم بندی شده، سعی بر ایجاد فضای بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات یا مشکلات مطرح شده، امکان طرح ایده، راه حل و پیشنهاد بوده است.
باهم درگاهی برای بیان مسائل کلیدی شهر توسط شهروندان، ثبت طرح‌های مختلف در حوزه کسب و کار (استارتاپ) و ایجاد فضای تعامل بین استارتاپ‌ها با شهرداری تهران است.