ویدئو

امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از تهران هوشمند میگوید

دکتر سورنا ستاری معاون علمی رییس جمهور از تهران هوشمند میگوید

وحید رضا محمدی شهردار منطقه ۱۵ از تهران هوشمند میگوید

مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایزان از تهران هوشمند میگوید

پورسیداقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تهران هوشمند میگوید

گفتگوی دکتر محمد فرجود در برنامه تهران ۲۰

حسین ریاضی مدیر عامل شرکت مبین نت از تهران هوشمند میگوید

فریدون حیدری شهردار منطقه ۵ از تهران هوشمند میگوید

پیروز حناچی شهردار تهران از تهران هوشمند میگوید


امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از تهران هوشمند میگوید

رضا عباسی، شهردار منطقه ۱۴ از تهران هوشمند میگوید

حسین بحیرایی، شهردار منطقه ۱۰ از تهران هوشمند میگوید

محمدباقر اثنی عشری رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای از تهران هوشمند میگوید

سید علی مفاخریان شهردار منطقه ۹ از تهران هوشمند میگوید

علی نوذرپور شهردار منطقه ۲۲ از تهران هوشمند میگوید

انتخابات الکترونیک شورایاری های تهران گامی به سوی شهر هوشمند


سخنرانی دکتر وحدت در اولین رویداد InnoTehran با موضوع مدیریت هوشمند پسماند شهری

سخنرانی دکتر حناچی در اولین رویداد InnoTehran