وبینار تخصصی: شهر نوآور و نقش بلاکچین در نوآوری و هوشمند سازی