معرفی مرکز تهران هوشمند

ساختار حکمروایی مدل بومی تهران هوشمند بر مبنای «شورای راهبردی تهران هوشمند» به عنوان سیاست‌گذار اصلی شهر هوشمند در سطح «شهرداری تهران» استوار است. البته ضروری است که نقش نهادهای بالادستی و بین دستگاهی (اعم از مجلس شورای اسلامی، هیات دولت، قوه قضائیه، شورای اسلامی شهر تهران، کمیسیون خاص امور کلانشهرها، سازمان شهرداری‎ها و دهیاری‌ها و نظایر آن) در شکل‌گیری «چشم‌انداز تهران هوشمند» و استقرار سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط نیز در نظر گرفته شود.

با توجه به ماهیت سیاست‌ها و راهبردهای هوشمندسازی، اجرای مصوبات «شورای راهبردی تهران هوشمند» مستلزم همکاری موثر واحدهای سازمانی ذی‌مدخل از طریق اقداماتی از نوع برنامه‌ریزی، صدور مجوزها و تنظیم مقررات مورد نیاز در زمینه توسعه خدمات و کاربردهای شهر هوشمند است.

در این راستا، «مرکز تهران هوشمند» مستقر در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان دبیرخانه «شورای راهبردی تهران هوشمند»، وظیفه تصمیم‌سازی و هماهنگی در ساختار حکمروایی مدل بومی تهران هوشمند را از طریق خدمات/محصولات پایه یا پیشرفته اعم از تولید پیشنهادهای راهبردی، اخذ مشورت‌های عمومی، تولید بسته‌های محتوایی، انتشار محتوای چندرسانه‌ای در فضای مجازی، اشتراک دانش و تبادل نظر با ذی‌اثران شهر هوشمند، برگزاری رویدادهای سالیانه، ترویجی، علمی، هنری و معکوس، ارائه سخنرانی‌ها و مشارکت در رویدادهای داخلی و بین المللی مرتبط، ارزیابی عملکرد هوشمندسازی واحدهای سازمانی درون شهرداری، ارزیابی طرح‌های پیشنهادی کسب و کارهای نوآور، به هم‌رسانی عرضه و تقاضا (پلتفرم باهم ۱)، پایش شاخص‌ها و برنامه‌های شهر هوشمند تهران؛ بر عهده دارد.

ساختار حکمروایی مدل بومی تهران هوشمند

از این رو و مطابق با ماده ۶ آئین‌نامه شورای راهبردی تهران هوشمند، وظایف مرکز تهران هوشمند عبارت است از:

۱- تصمیم‌سازی و هماهنگی در خصوص ایجاد ظرفیت‌ها و ضمانت‌های قانونی، مقرراتی، حقوقی و اجرایی مورد نیاز در سطح شهرداری تهران از منظر صدور مجوز، تنظیم مقررات، نظارت بر سرمایه‌گذاری حفاظت شده، توسعه مقیاس‌پذیر و بازار رقابتی خدمات شهر هوشمند از طریق اسناد و فراخوان‌های مختلف، اخذ مشورت‌ها و نظرات تخصصی، تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز و مقررات و مصوبات شورای راهبردی تهران هوشمند، انجام هماهنگی و همکاری‌های مورد نیاز، انجام مذاکرات، تبادل نظر و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با ذی‌نفعان مختلف زیست‌بوم شهر هوشمند، تنظیم مقررات و صدور پروانه، گسترش و هدایت نوآوری شهر هوشمند و پاسخ‌گویی در خصوص درخواست‌ها، نیازمندی‌ها و پیشنهادهای دریافتی.

۲-تحریک سمت تقاضا و سمت عرضه میان ذی‌نفعان مختلف زیست‌بوم شهر هوشمند از طریق آگاه‌سازی، ارتباط مؤثر و سازنده با ذی‌نفعان مختلف شهر هوشمند، مدیریت محتوایی تارنمای تهران هوشمند، شبکه‌سازی و حضور فعال در فضای مجازی، برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و چندرسانه‌ای، رویدادهای مختلف، برگزاری رویداد سالانه «هفته تهران هوشمند»، برگزاری و مشارکت در کمپین‌های تبلیغاتی و رویدادهای فصلی و ماهانه ترویجی و استارت‌آپی.

۳- مدیریت و راهبری پروژه‌های هوشمندسازی  و نظارت بر اجرای آن.

۴- پایش و ارزیابی شاخص‌های هوشمندسازی و انتشار مستمر وضعیت آنها، تهیه گزارش‌های نظارت، ارزیابی و ارائه آنها به شورا.

۵-طبقه‌بندی، مستندسازی، حفظ و نگهداری اسناد مربوط به شورا.

۶- ارسال دعوتنامه برای اعضاء و مدعوین جلسات شورا و ارسال مصوبات آن جهت تأیید شهردار تهران.

همچنین مطابق با بند دوازدهم ماده دوم و تبصره ۱ ماده ششم آئین‌نامه شورای راهبردی، مرکز تهران هوشمند می‌تواند برای مطالعه موضوعات مربوط به شهر هوشمند، بررسی و ارزیابی پیشنهادات و طرح‌های وارده، تدوین برنامه‌ها و نظارت بر فعالیت‌ها و برنامه‌های مصوب شورای راهبردی تهران هوشمند، نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی اقدام کند.