برای ارسال طرح به Baham.Tehran.ir مراجعه نمایید.

برای ارتباط و طرح سوالات خود با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید :
آقای سلیمانی  ۸۴۱۶۹۴۷۴
خانم نوروزی ۹۶۰۰۹۲۲۳