چهارمین رویداد ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران :

شهرنوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده

رویداد نوآورانه «شهرنوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده» که چهارمین دوره از سلسله رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران (InnoTehran) است در روز سه شنبه،۱۲ آذرماه برگزار شد.

این رویداد توسط سازمان فاوای شهرداری تهران، و با همکاری فن بازار ملی ایران در محل کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد.