برگزاری رویداد تهران نوآور(Inno Tehran):

با عنایت به ضرورت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران که در اسناد بالادستی از جمله مواد ۴۶، ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تکالیف مقرر در فصل ۷ برنامه پنج­ساله سوم شهرداری تهران و هم­چنین سند طرح جامع شهر تهران (بند ۲-۱) به آن­ها اشاره گردیده است، با هدف ارتقاء سطح همکاری فی‌مابین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با مراکز استراتژیک فناوری و ایجاد زمینه برای توسعه تعاملات و هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت­های یکدیگر در پیشبرد اهداف مشترک، مقرر گردید رویدادهای مشترک Reverse Pitch با محوریت نیازهای فناورانه مناطق، سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه شهرداری تهران برنامه ریزی و برگزار گردد. در رویدادهای مذکور مسائل و چالش­ های با اولویت شهری مطرح و از استارت ­آپ­ ها و شرکت­ ها و مجموعه ­های دانش بنیان درخواست می شود که برای حل آن ها راه حل ارائه کنند و در صورت توافق، منجر به انعقاد قرارداد همکاری بین ارائه دهنده راه حل و سازمان مرتبط خواهد شد.