ردیف
عنوان اصلی رویداد
جزییات
تاریخ
لینک
۱
نشست های تخصصی
برگزاری وبینار “هوشمندسازی شبکه‌ی آبیاری فضای سبز در شهر هوشمند”
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بازدید
۲
نشست تخصصی مجازی بررسی ضرورت و الزامات تدوین نقشه راه جابجایی هوشمند
۱۳۹۹/۷/۲۰
بازدید
۳
نشست تخصصی مجازی هدایت و حمایت از نوآوری شهری
۱۳۹۹/۱۲/۶
بازدید
۴
نشست تخصصی سناریوی شهرهای هوشمند در دوره فراگیری کوید-۱۹
۱۴۰۰/۱/۱۸
بازدید
۵
نشست تخصصی شهرنوآور و نقش بلاکچین در نوآوری و هوشمندسازی
۱۴۰۰/۹/۲۱
بازدید
۶
وبینارها و کارگاه‌های تخصصی
وبینار “بایدها و نبایدهای رگولاتوری مشارکتی (G5) در شهرهای هوشمند”
۱۳۹۹/۸/۲۶
بازدید
۷
وبینار مروری بر نمونه های موفق شهر هوشمند در جایزه جهانی بارسلون ۲۰۲۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
بازدید
۸
وبینار آزمایشگاه زندگی هوشمند شهری، راهبردی برای تحقق شهر هوشمند
۱۴۰۰/۲/۱
بازدید
۹
وبینار «واکسیناسیون کووید ۱۹ و اقدامات شهرهای هوشمند»
۱۴۰۰/۶/۳۱
بازدید
۱۰
وبینار “پروژه های شهر هوشمند – چالش ها و مسائل کلیدی”
۱۴۰۰/۷/۲۷
بازدید
۱۱
وبینار «مدیریت انرژی پایدار در شهر هوشمند
۱۴۰۰/۸/۱۶
بازدید
۱۲
وبینار شهرنوآور و نقش بلاکچین در نوآوری و هوشمندسازی
۱۴۰۰/۹/۲۱
بازدید