رویداد تهران نوآور (InnoTehran):

مرکز تهران هوشمند از اردیبهشت ۹۸ تا کنون شش دوره رویداد اینو تهران برگزار نموده  و هفتمین رویداد را نیز که با محوریت ” حوزه فنی و عمران ” برنامه ریزی شده در آذرماه امسال برگزار خواهد کرد . این رویدادها در قالبReversepitch و با محوریت نیازهای فناورانه مناطق، سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه شهرداری تهران برگزار شده و در رویدادهای مذکور مسائل و چالش­ های با اولویت شهری مطرح و از استارت ­آپ­ ها و شرکت­ ها و مجموعه ­های دانش بنیان درخواست می شود که برای حل آن ها راه حل ارائه نموده و در صورت توافق، همکاری بین ارائه دهنده راه حل و سازمان مرتبط انجام خواهد شد.