اولین پادکست تهران هوشمند با موضوع مرور برنامه‌ها، پروژه‌ها، دستاوردها و شخصیت‌های حقیقی فینالیست در جایزه جهانی شهر هوشمند ۲۰۲۱