وبینار «واکسیناسیون کووید ۱۹ و اقدامات شهرهای هوشمند»