نشست تخصصی مدیریت هوشمند ترافیک

 نشست تخصصی مدیریت هوشمند ترافیک روز ۱۹ آذر و در آخرین روز از سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند برگزار شد.  در این نشست محسن ‌پور سیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهری، معمارنژاد، مدیر مهندسی ترافیک شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، افشین شریعت میهمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، سارا بوربور، سرپرست مرکز آمار و رصد شهری، کسری علیشاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپ‌سی و مهدی وحدت‌کار، عضو هیئت عامل سازمان تاکسیرانی به‌عنوان مدیر ‌پنل حضور داشتند و سخنان خود را درباره الزامات بهره‌برداری از شاخص‌های هوشمندی بیان کردند.