نشست تخصصی مدیریت هوشمند پسماند در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

 نشست تخصصی مدیریت هوشمند پسماند، روز ۱۸ آذر و در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند برگزار شد.  صدرالدین علی‌پور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، هادی عسگرزاده، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل بهماند، حسن پسندیده، مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، مهدی جلیلی قاضی زاده، مدیر طرح جامع پسماند تهران و رعنا نوروزی، دبیر کارگروه محیط هوشمند مرکز تهران هوشمند به عنوان مدیر پنل در این نشست حضور داشتند.