نشست تخصصی تجارب شهرهای هوشمند آسیایی

 نشست تخصصی تجارب شهرهای هوشمند آسیایی، روز ۱۸ آذر و در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند برگزار شد.  در این نشست حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، شهریار آل شیخ، معاون برنامه ریزی شهردار مشهد، کنگ یول لی، دبیر کل سازمان WeGO، فرانس آنتوان ورماست، مشاور اجرایی شهر هوشمند ابوظبی و شاهین چتین، نماینده شهر هوشمند گازیانتپ ترکیه و گشتاسب مظفری، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی به عنوان مدیر پنل در این نشست حضور داشتند و به بیان دیدگاه های خود در خصوص تجربه شهرهای آسیایی در مسیر هوشمندسازی پرداختند.