نشست تخصصی نوآوری در شهر، بازیگران، پلتفرم‌ها و اکوسیستم

 نشست تخصصی نوآوری در شهر، بازیگران، پلتفرم‌ها و اکوسیستم، روز ۱۹ آذر و در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند برگزار شد. 
در این نشست مصطفی کاظمی، عضو شورای راهبردی تهران هوشمند و عضو هیات مدیره سازمان فاوای شهرداری تهران، علی آشتیانی، هم‌بنیانگذار استارتاپ پلاک، علیرضا بهزادی، موسس و مدیر عامل فضای نوآوری شهری هفت و هشت، محمود کریمی، مدیرعامل شتاب‌دهنده پلنت و کاوه یزدی فرد، مدیر ارشد نوآوری شرکت سحاب پرداز، مربی کارآفرینی و موسس آژانس نوآوری به عنوان مدیر پنل به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.