موفقیت‌های استارتاپی (City Up):

فرصتی بود برای استارتاپهای حوزه شهری تا محصولات خود را در مدت زمانی کوتاه برای حاضرین در نمایشگاه و همایش تهران هوشمند ارایه نمایند.
بستر ایجاد شده این امکان را فراهم آورد تا تمامی افراد حاضر در این رویداد با استارتاپهای این حوزه آشنا شده و در صورت نیاز به همکاری با آنها بپردازند. همچنین شرکتهای سرمایه گذاری و شتاب دهنده های علاقه مند در این زمینه از این طریق قادر شدند وارد یک سرمایه گذاری موفق شوند زیرا بازخوردهای حاصل از ارایه محصول توسط فناوران را از نزدیک مشاهده نمودند. همچنین سازمانهای مربوطه در حوزه شهری نیز توانستند نیازها و دغدغه های خود را با همکاری این شرکتهای نوپا و فناور از بین ببرند.
 درحقیقت موفقیت های استارتاپی (City up ) یک فرصت استثنایی برای کسب و کارها، استارتاپها و متقاضیان محصولات آنها بود تا در این فرصت دو روزه به هدف خود دست یابند.