دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور و رییس ملی بنیاد نخبگان

مهندس جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

Kyong-yul Lee
Secretary General of WeGo

مدیران و اعضای نشست‌های تخصصی