بازتاب گسترده خبر نخستین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» در رسانه ها

نخستین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» که بر اساس رویکردهای نوین شهرداری تهران مبنی بر حرکت به سمت شهر هوشمند و توسعه نوآوری شهری برگزار خواهد شد به موضوع راهبردی «هوشمند سازی شهر تهران» می پردازد که مورد تاکید سند چشم انداز شهر در افق ۱۴۰۴ نیز می باشد که در آن تهران «شهری هوشمند، دانش پایه و نوآور» تعریف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید