نمایشگاه نیازهای فناورانه شهرداری:

ایـن نمـایشگـاه یک نمـایشگاه معکوس (Reverse Exhibition) در حـوزه مـدیریت شهـری است و بـرخلاف نمایشگاه‌هـــای مـرسوم کـه بـه عـرضه محصولات، خدمات و توانمندی‌ها اختصاص دارند،مبتنی بر اعلام نیازهای فناورانه بود. در این نمایشگاه ظرفیت‌های توسعه‌ای و نیازمندی‌های فناورانه زیرمجموعه‌های مدیریت شهری مستند سازی شده و به صاحبان فناوری، فعالان، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، استارت آپ‌ها و متخصصین این حوزه ارائه و از آن‌ها خواسته شد در یک بازه زمانی مشخص، نوآوری‌ها و فناوری‌های خود را در حوزه‌های مورد نیاز به برگزارکنندگان معرفی نمایند.