برگزاری رویداد تهران نوآور(Inno Tehran):

این رویداد که یکی از سلسه رویدادهای تهران نوآور است با موضوع ” داده ” برگزار شد. در این رویداد نیازهای فناورانه حوزه مدیریت ترافیک و حمل و نقل شهری توسط شهرداری ارائه شد و استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و نوآور راهکاری نوآورانه خود در این حوزه را ارائه نمودند. ارائه دهندگان بهترین راهکارها، دعوت به همکاری شدند.