برگزاری رویداد تهران نوآور:

این رویداد که یکی از سلسه رویدادهای تهران نوآور است با موضوع ” داده ” برگزار می گردد. در این رویداد نیازهای فناورانه حوزه مدیریت ترافیک و حمل و نقل شهری توسط شهرداری ارائه خواهد شد و استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و نوآور راهکاری نوآورانه خود در این حوزه را ارائه خواهند نمود. ارائه دهندگان بهترین راهکارها، دعوت به همکاری خواهند شد.