شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای اجرای رویدادهای « تهران هوشمند »

 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکار برای اجرای رویدادهای « تهران هوشمند »  از طریق فراخوان اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان می توانید به پرتال سازمان به آدرس tmicto.tehran.ir در بخش فرصت های همکاری مراجعه نمایید .