کافه سرمایه:

رویداد کافه سرمایه گردهمایی تخصصی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و گروهی از استارتاپ‌های برتر است؛ در این رویداد نمایندگان  شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در یک سو و نمایندگان استارت‌آپ‌های راه یافته به رویداد کافه سرمایه در سوی دیگر در میز اختصاصی خود مستقر می‌شوند. در این جلسات B2B نمایندگان استارتاپ‌ها در مدت زمانی مشخص به معرفی محصول یا خدمات خود در حضور سرمایه‌گذار می‌پردازند؛ در نهایت نماینده هر شرکت یا سرمایه‌گذار می‌تواند به استارتاپ مورد علاقه خود پیشنهاد همکاری ارائه نماید.

راهنمای ثبت نام

 

لینک ثبت نام