کافه سرمایه:

رویداد کافه سرمایه گردهمایی تخصصی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و گروهی از استارتاپ‌های برتر است؛ در این رویداد نمایندگان  شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در یک سو و نمایندگان استارت‌آپ‌های راه یافته به رویداد کافه سرمایه در سوی دیگر در میز اختصاصی خود مستقر شدند. در این جلسات B2B نمایندگان استارتاپ‌ها در مدت زمانی مشخص به معرفی محصول یا خدمات خود در حضور سرمایه‌گذار پرداختند؛ در نهایت نماینده هر شرکت یا سرمایه‌گذار توانست به استارتاپ مورد علاقه خود پیشنهاد همکاری ارائه نماید.

راهنمای ثبت نام

لینک ثبت نام