فراخوان ۱۴۰۰/۸ نسبت به شناسایی و ارزیابی بهره بردار، جهت «ایجاد مراکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند»

سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ۱۴۰۰/۸ اقدام نماید.

(۱۴۰۰/۳/۱۹)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی بهره بردار جهت «ایجاد مراکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند» از طریق فراخوان اقدام نماید.

جهت مشاهده فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

جهت مشاهده پیوست فراخوان لطفا   اینجا   را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید