برگزاری نشست تخصصی کمیته فنی متناظر شهرها و اجتماعات پایدار سازمان جهانی استاندارد ISO TC268 در ایران به مناسبت روز جهانی استاندارد

همزمان با فرارسیدن ۲۲ مهرماه، روز جهانی استاندارد با پیام «چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر»، کمیته فنی متناظر شهرها و اجتماعات پایدار سازمان جهانی استاندارد ISO TC268 در ایران، نشست تخصصی این کمیته را باهدف جلب مشارکت بیشتر متخصصان این حوزه در توسعه استانداردهای توسعه پایدار شهری، با ارائه چارچوبها ، گروههای کاری و اسناد مورد بررسی را در این روز از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می کند.
شرکت  در این نشست برای همه علاقه مندان آزاد می باشد.

سخنرانان:
۱. رعنا نوروزی ، رئیس کمیته: معرفی کمیته های اصلی و فرعی ، کارگروهها و چشم انداز کمیته و نحوه مشارکت
۲. الهام خلیل زاده – دبیر کمیته- معرفی روند گردش اطلاعات و نحوه کامنت دهی
۳. حسین تیموری – نایب رییس کمیته، معرفی سیستم مدیریت توسعه پایدار – ۳۷۱۰۱
۴. فرهاد توکل همدانی – رییس کمیته فرعی، بررسی فصل مشترک سازمانهای جهانی استاندارد سازی ، ISO,ITU,IEC
۵. پارسا حیدری، نایب رییس کمیته فرعی ، معرفی نقش کارشناسان کمیته و چارچوب نشستهای بین المللی

زمان: ۹۰ دقیقه
مدت هر ارائه : ۱۰ تا ۱۲ دقیقه
۳۰ دقیقه: پرسش و‌ پاسخ اعضا
زمان: ۲۲ مهر از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰

لینک شرکت در نشست: https://yun.ir/isotc268