پنجمین رویداد «اینو تهران» با موضوع مدیریت بحران در بازار تهران

مرکز و دبیرخانه تهران هوشمند در نظر دارد، پنجمین رویداد از سلسله رویدادهای تهران نوآور (InnoTehran) را با محوریت موضوع «ایمنی و مدیریت بحران در بازار تهران» برگزار نماید.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در این دوره از رویداد اینو تهران که با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ برگزار می‌شود، به رفع مسائل و چالش‌های مرتبط با بازار تهران در حوزه ایمنی و مواجهه با بحران‌ها به شیوه هوشمند پرداخته خواهد شد.
در سلسله رویدادهای اینوتهران، چالش‌های با اولویت شهری مطرح شده و از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور و مجموعه‌های دانش بنیان درخواست می‌شود راه حل‌های نوین و کاربردی در جهت رفع آنها ارائه کنند. این پیشنهادها در صورت داشتن شرایط اجرایی، منجر به انعقاد قرارداد همکاری با سازمان ذی‌نفع می‌شود.
گفتنی است این رویداد، پنجمین همایش از سلسله رویدادهای تهران نوآور است که توسط مرکز و دبیرخانه تهران هوشمند در مجموعه شهرداری تهران و برای پاسخگویی به نیازهای فناورانه این نهاد برگزار می‌شود.

برای ثبت نام  و مراجعه به صفحات رویداد به این لینک مراجعه نموده و با حساب کاربری شهروندی خود وارد شوید.