وبینار “هفتمین رویداد تهران نوآور” برگزار شد

دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند هفتمین رویداد از سلسله رویدادهای تهران نوآور (Inno Tehran) را با موضوع ” نظارت ، پایش وایمن سازی پل ها ، تونل ها و بزرگراههای شهری“ از هفدهم آذرماه با مشارکت معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران آغاز نموده است . در این گونه رویدادها چالش‌های با اولویت شهری مطرح شده و از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور و مجموعه‌های دانش بنیان درخواست می‌شود راه حل‌های نوین و کاربردی در جهت رفع آنها ارائه کنند. این پیشنهادها در صورت داشتن شرایط اجرایی، منجر به انعقاد قرارداد همکاری با سازمان ذی‌نفع می‌شود.

مطابق زمانبندی قبلی  ، وبینار این رویداد ساعت ۱۴ روز اول دی ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید . در ابتدای وبینار ، آقای شباهنگ سلیمانی رییس امور توسعه نواوری شهری مرکز تهران هوشمند به معرفی تاریخچه سلسه رویدادهای اینوتهران و همچنین نحوه ارزیابی طرحها پرداخته و درادامه آقای سیدمهدی پورهاشمی مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در خصوص “هوشمند سازی تونل های شهری ” به بیان نیازهای مرتبط پرداخته و  همچنین سوابقی از پروژه های قبلی معاونت فنی و عمرانی توسط ایشان ارائه شد . سپس آقای بیژن کلانتریان سرپرست معاونت اجرایی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران به بیان نیازهای مرتبط با ” هوشمند سازی بزرگراههای شهری ” پرداخته  و در نهایت نیز آقای رزقیان مقدم مدیر پروژه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های سطح شهرتهران در خصوص نیازهای مرتبط با حوزه سلامت پلها مطالبی را عنوان نمود .

پس از ارائه توضیحات فوق ، به پرسشهای مطرح شده پاسخ داده شد .

لازم به ذکر است مهلت ارسال طرح ها  در هفتمین رویداد تهران نوآور ، هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ بوده و نتایج ارزیابی طرحها نیز در نیمه دوم اسفندماه ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد .

کلیه اطلاعات رویداد و همچنین نحوه ثبت طرح ، در سامانه باهم به نشانی Baham.tehran.ir   قابل رویت می باشد .