منطقه ۶ شهرداری، منطقه غیرحضوری می‌شود

طی تصمیمی با هدف برنامه تهران هوشمند، منطقه ۶ شهرداری تهران به عنوان پایلوت طرح “منطقه غیرحضوری” شهرداری انتخاب و برنامه‌ریزی‌هایی لازم برای عملیاتی کردن آن انجام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در نشستی که روز ۱۲ شهریور، با محوریت طرح منطقه غیرحضوری برگزار شد، تورج فرهادی شهردار منطقه ۶ در گفتگو با محمد فرجود، مدیرعامل این سازمان ابعاد مختلف این طرح و همچنین پهنه بندی هوشمند شهری را بررسی کردند.
به گفته مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران، در گام اول این مسیر، شهروندان به طور تدریجی قادر خواهند بود نزدیک به ۸۰ درصد از سرویس‌های شهری را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری‌ها و با استفاده از درگاه‌های الکترونیک و میز خدمت و دفاتر خدمات الکترونیک شهر دریافت نمایند.
با هدف اجرای این طرح، کارگروهی متشکل از نمایندگان دو مرکز و با اولویت دو حوزه درآمد و شهرسازی به پیگیری اجرای این طرح خواهند پرداخت.
همچنین موضوع تصمیم گیری در خصوص پهنه بندی هوشمند شهری، محور دیگر این جلسه بود که پس از تبادل نظرهای صورت گرفته، ناحیه ۱ منطقه ۶ به عنوان پهنه هوشمند شهری به صورت آزمایشی انتخاب و پروژه‌هایی برای عملیاتی شدن مشخص و معرفی شد.