طرح های منتخب “ششمین رویداد اینوتهران” مشخص شدند

با پایان یافتن ششمین رویداد اینوتهران با موضوع « افزایش تاب آوری شهر تهران »، جلسات ارزیابی برگزار و طرحهای برتر انتخاب شدند .

پس از بررسی های انجام شده “ارتقاء ایمنی فضاهای داخلی در برابر زلزله” ارائه شده توسط شرکت” پایاب” و همچنین  طرح ” اپلیکیشن واقعیت افزوده آرسان ” ارائه شده توسط شرکت” ارمغان اوران تجارت ریحان ” ، موفق به کسب بیشترین امتیاز شدند.

شایان ذکر است از مهمترین معیارهای ارزیابی طرحها، می توان به مواردی نظیر وجود مدل کسب و کار ، نحوه ارائه طرح در جلسات ارزیابی ، سابقه شرکت ارائه دهنده  ، شفافیت ، قابل اجرا بودن و …. اشاره نمود .

گفتنی است پس از انجام بررسی های نهایی، از مجموعه های ارائه دهنده طرح های برتر برای عقد قرارداد همکاری در زمینه راهکارهای ارائه شده دعوت بعمل خواهد آمد.

برای دانلود گزارش ارزیابی طرح های ششمین رویداد اینو تهران روی عکس زیر کلیک نمایید.