زاکانی مطرح کرد: تمام تلاشمان را برای تبدیل تهران به سکوی فناوری خواهیم کرد

شهردار تهران در توئیتی که در صفحه مجازی خود منتشر کرد به لزوم همکاری شهرداری تهران با مراکز دانش‌بنیان با هدف توسعه فناوری بر پایه دانش تاکید کرد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در صفحه مجازی خود نوشت: یکی از راهبردهای شهرداری تهران، توسعه فناوری بر پایه دانش و مشارکت مراکز دانش‌بنیان بوده است.

در ادامه این توئیت آمده است: در سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین تمام تلاشمان را معطوف به مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد اشتغال، تقویت زیست‌بوم وآوری و تبدیل تهران به سکوی فناوری خواهیم کرد.