برگزاری لایو “تکه ای از پازل هوشمندسازی: ترسیم چشم انداز شهر هوشمند”

مدرسه کسب و کار تکاپو، اولین دانشگاه نسل چهارم کشور، روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه از ساعت ۱۸، لایو “تکه ای از پازل هوشمندسازی: ترسیم چشم انداز شهر هوشمند” را با حضور فرهاد توکل همدانی، سرپرست مرکز تهران هوشمند و عضو کمیته شهرهای هوشمند مجمع شهرداران آسیایی و عباس شیعه، مشاور شهر هوشمند برنامه اسکان بشر ملل متحد و استادیار برنامه ریزی، طراحی و سیاست گذاری شهری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، برگزار می نماید.

علاقمندان برای شرکت در این لایو می توانند به شبکه های اجتماعی مدرسه کسب و کار تکاپو و یا برای راهنمایی بیشتر به این لینک مراجعه نمایند.