برگزاری جلسات ارزیابی طرح های نوآورانه، بصورت حضوری

پس از برگزاری حدود ۵۰۰ نفرساعت جلسات ارزیابی طرح ها بصورت مجازی با توجه به شیوع ویروس کرونا از سال گذشته تا کنون ، از ۱۶ آبان ماه جلسات مذکور بصورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل ها برگزار گردید  .  لازم به ذکر است هدف از برگزاری این جلسات ، ارزیابی طرح ها بر اساس شاخصهای مختلف و هدایت طرح به شهرداری تهران بوده و با حضور نمایندگان ارگانهای مختلف زیرمجموعه شهرداری تهران بسته به نیاز و مسئله مرتبط ، برگزار می گردد .  

( جلسات ارزیابی طرح هایی که از شهرهای دیگر کشور، در سامانه ثبت نام می نمایند همچنان بصورت مجازی برگزار خواهد شد . )

لازم به ذکر است از سال گذشته تاکنون ۱۵۱ طرح در سامانه باهم ثبت شده که از این تعداد ۶۶ طرح به شهرداری تهران هدایت شده اند .