انتشار اولین بسته محتوایی دیدگاه تهران هوشمند با موضوع مواجهه هوشمند با کووید ۱۹

در راستای اجرای برنامه تهران هوشمند و ضرورت آگاه‌سازی تخصصی و عمومی و مستندسازی آخرین دستاوردها و یافته‌ها و انعکاس تجربه‌ها و تحولات بومی و جهانی توسعه شهرهای هوشمند؛ تهیه و تنظیم اسناد و بسته‌های محتوایی مختلف در دستور کار مرکز تهران هوشمند مستقر در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، قرار گرفته است.
پس از تدوین و انتشار بسته‌های روایت‌ تهران هوشمند (Smart Tehran Story) و سایر اسناد پشتیبان مرتبط، در بسته‌های محتوایی دیدگاه تهران هوشمند (Smart Tehran Insight)؛ به دنبال آن هستیم تا تغییرات، عدم قطعیت‌ها، پیچیدگی‌ها و ابهامات مرتبط با زیست‌بوم جهانی شهرهای هوشمند را عمیق‌تر بررسی و تحلیل نموده و برای ابعاد محلی و ملی مجموعه مدیریت شهری، توصیه‌های مدیریتی متناسب با واقعیت‌ها، نیازها و راهکارهای حل مسائل پیش رو در مسیر هوشمندسازی کلان شهر تهران، استخراج و بهره‌برداری گردد.
در بسته شماره ۱ دیدگاه تهران هوشمند، تحت عنوان «مواجهه با کووید ۱۹ در شهرهای هوشمند: راهکارها، سناریوها و توصیه‌ها» به بررسی نقش فناوری در کنترل شیوع بیماری و تجربه شهرهای جهان در استفاده از راه‌کارهای فناوری‌محور در این زمینه پرداخته شده است. امید است که با مرور تحلیل‌ها و توصیه‌های این سند، زمینه موفقیت موثرتر در اجرای برنامه تهران هوشمند و حرکت در مسیر هوشمندسازی و آماده شدن برای دستیابی به چشم‌انداز مورد نظر فراهم شود.
جهت مشاهده و دانلود نسخه نخست دیدگاه تهران هوشمند و سایر اسناد و نسخه‌های قبلی روایت تهران هوشمند به سایت مرکز تهران هوشمند به آدرس smart.tehran.ir و همچنین، سایت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به نشانی tmicto.tehran.ir مراجعه نمایید.

دانلود نسخه نخست دیدگاه تهران هوشمند