آغاز ششمین رویداد اینو تهران

مرکز تهران هوشمند ششمین رویداد ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران (Inno Tehran) را به منظور افزایش تاب آوری شهر تهران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران و کارگزاری شرکت کاریز اعتماد، از ۱۸ اردیبهشت ماه در چهار محور ذیل آغاز نموده است.

محور اول:
ارائه طرح های نوین به منظور مدیریت ترافیک معابر و بزرگراه ها در زمان وقوع فجایع
محور دوم:
پیش‌بینی، هشدار و ارزیابی خسارات ناشی از مخاطرات شهری و محیطی
محور سوم:
استفاده از طرح‌های نوین به ‌منظورآموزش، هشدار و اطلاع رسانی عمومی
محور چهارم:
استفاده از طرح‌های نوین به‌منظور قطع نمودن زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری در زمان وقوع فجایع

در رویدادهای مذکور مسائل و چالشها با اولویت شهری مطرح و از استارت آپ ها و شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان درخواست می شود که برای حل آن ها راه حل ارائه کنند که در صورت توافق، منجر به انعقاد قرارداد همکاری بین ارائه دهنده راه حل و سازمان مرتبط خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این رویداد می توانند از این لینک استفاده نمایند.