در بازدید 3 عضو شورای شهر از مرکز آمار و رصد شهری مطرح شد:

کمک ویژه رصدخانه شهری به شورای شهر برای سیاست گذاری و برنامه ریزی
image

جمعی از اعضای شورای شهر تهران در روز پنجم دی ماه مهمان مرکز آمار و رصد شهری بوده و ضمن بازدید از این مرکز در مورد سامانه های هوشمند تحلیل داده به گفتگو پرداختند.
به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران در این نشست که با حضور دکتر محمد فرجود، مدیرعامل این سازمان برگزار شد، آرش حسینی میلانی، زهرا صدراعظم نوری و ناهید خداکرمی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران ضمن بازدید از رصدخانه شهری تهران استفاده از سامانه های ارائه شده در این مرکز را برای مدیریت بهینه شهر ثمر بخش توصیف کردند.
زهرا صدراعظم نوری با تاکید بر شکل گیری ارتباط منسجم تر میان رصدخانه و سایر زیرمجموعه های شهری و همچنین با اشاره به رصد دقیق اجرای طرح تفصیلی در این مرکز گفت: ظرفیتی که در مرکز آمار و رصدشهری ایجاد شده برای مدیریت بهتر شهر مناسب است. باید به این سمت حرکت کنیم که چطور میتوان از این ظرفیت، نهایت بهره را برد. در این مسیر میبایست نیاز استفاده از این امکان را در مدیران ایجاد کرد و به آنها برای شناخت و استفاده از این مرکز یاری رساند.
دکتر فرجود در بخشی از این دیدار با تاکید بر استفاده از دو مدل سامانه عملیاتی و تحلیلی در شهرداری تهران گفت: در رصدخانه سامانه های تحلیلی کمک می‌کند تا مدیریت شهری دیدی جامع و از بالا به همه اتفاقات شهر داشته باشد.
مدیرعامل سازمان فاوا در ادامه با اشاره به مرکز آمار و رصد شهری به عنوان مرکز اصلی آمار و داده های شهرداری تهران گفت: تمامی واحدهای شهرداری برای گزارش سازی از آمار، داده ها و جداول دیتابیس این مرکز استفاده می‌کنند.
دکتر فرجود با اشاره به اهمیت داشبوردهای اطلاعاتی مختلف گفت:البته مدیران شهری از داشبوردهای مختلفی که سازمان پیاده سازی کرده، استفاده می‌کنند و به صورت روزانه، ماهانه و سالانه و کاملا به روز به آمار و اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند. همچنین شورای شهر و کمیسیون های مختلف آن می‌توانند به سامانه های تخصصی در خصوص حمل و نقل، آلودگی هوا، خدمات شهری و سایر موضوعات شهر نیز دسترسی داشته باشند.  
در این نشست سامانه های پسماند، آتش نشانی و سامانه های شهرسازی، سامانه داده باز و اطلس هوشمند محلات معرفی و داده های برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفت.

 1397/10/6
print