حضور سازمان فاوا در بخش نمایشگاهی همایش فصلی مدیران
image

همایش فصلی مدیران شهرداری تهران عصر روز شنبه در حالی برگزار شد که در حاشیه این رویداد نمایشگاهی از فعالیت ها و دستاوردهای بخش های مختلف شهرداری تهران نیز برپا شده بود.
سازمان فاوای شهردراری تهران نیز در این نمایشگاه و در قالب غرفه معاونت برنامه ریزی دو سامانه داشبورد مدیریتی شهرداری و اطلس هوشمند محلات را ارایه کرده بود که مورد استقبال بازدیدکنندگان و مدیران شهرداری قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 1397/10/2
print