کارگاه آموزشی «نقش داده شهری در تعریف استراتژی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری و هوشمند»
image

 

 


 1397/9/27
print