گزارش تصویری/ انجام توافق سه جانبه در راستای راه اندازی «مرکز فناوری‌های شهر هوشمند»
image

 
 1397/8/2
print