گزیده ای از کارگاه کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیاء داشنگاه شریف با مشارکت شرکت پارس نت
image1397/2/17
print