زیرساخت هوشمند

شبکه‌های ارتباطی، حسگرها، تجهیزات سخت افزاری و مراکز داده از مهمترین اجزا در زیرساخت هوشمند هستند. در این حوزه اتصال بین اشیاء و پایش تعاملات و رفتارهای آن‌ها بایستی در قالبی متصل و یکپارچه به انجام برسد و راهکارهایی از جمله برقراری تعاملات کابلی، بی‌سیم و دیگر روش‌های اتصالی به رفع دغدغه اتصال اشیاء کمک ‌کند. همچنین یکپارچگی زیرساخت‌ها در زمینه‌های مختلف مانند حمل‌ و نقل و خدمات شهری باید در نظر گرفته شود. با توجه به یکپارچگی زیرساخت‌ها و به تبع آن خدمات در شهر هوشمند، اطلاعات شهروندان و سایر اطلاعات حساس در یک بستر یکپارچه و در عین حال وسیع قرار می‌گیرد و این موضوع اهمیت رعایت موارد امنیتی زیرساخت را دوچندان می‌کند. علاوه بر امنیت، رعایت سایر ابعاد کیفی شامل کارایی، دسترس‌پذیری، مقیاس‌پذیری و تطبیق‌پذیری در زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرد.