جابجایی هوشمند

بایستی شهر تهران از سیستم حمل‌ونقل یکپارچه و پایدار برخوردار شود و از نوآوری‌های سازمان‌ها و کسب‌وکارها در جهت تسهیل جابجایی بین مکان‌ها، کاهش ترافیک و آلودگی هوا حمایت کند. در این بخش بکارگیری سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و اطلاعات تردد برای تامین خدمات جابجایی امن، یکپارچه و دوستدار محیط زیست، بهینه‌سازی ترددهای شهری از طریق ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد و مدیریت هوشمند مد نظر خواهد بود.