کنفرانس« تهران هوشمند»

کنفرانس « تهران هوشمند » Smart Tehran Conference (STC) کنفرانس «تهران هوشمند » همزمان با سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند » به همت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با هدف ارتقاء سطح علمی رویداد، دستیابی به روش های مدیریت هوشمند شهری با تکیه بر رو شهای داده-محور در تاریخ 17 و 18 آذرماه سال 1398 در سالن همایش های برج میاد تهران برگزار خواهد شد. در این کنفرانس مقالات علمی-پژوهشی، تحلیلی، ترویجی یا کاربردی در زمینه هوشمندسازی فعالی تهای شهری مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. گزارش تجربه های موفق، معرفی و تحلیل مجموعه داد ههای شهری و تحلیل و نقد راهکارهای ایجاد شهر هوشمند نیز از جمله موضوعات مورد پذیرش در این کنفرانس خواهد بود. لازم به ذکر است مقالات برگزیده این کنفرانس در افتتاحیه همایش ارائه و همچنین در مجلات علمی-پژوهشی داخلی نیز به چاپ خواهند رسید. داده باز و حکمروائی هوشمند شهری آگا هسازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان در حوزه شهر هوشمند مشارکت ذی نفعان، بهره وری و اقتصاد پایدار مبتنی بر داده شهرنوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده کلان داده، داده کاوی و استخراج داده های سودمند و قابل اعتماد شهرهوشمند و شاخص های ارتقای کیفیت زندگی در شهرها توسعه پایدار و چال شهای محیط زیست شهری جابجائی هوشمند، مدلسازی و تحلیل داده های حمل و نقل شهری کاربردها و روندهای مبتنی بر هوش مصنوعی در خدمات شهر هوشمند تقویم کنفرانس شروع دریافت مقالات اعلام نتایج خاتمه ثبت نام مقالات پذیرفته شده شروع ثبت نام مقالات پذیرفته شده آخرین مهلت ارسال مقالات برگزاری کنفرانس تیر 1398 آذر 1398 آذر 1398 آذر 1398 آذر 1398 آبان 1398 12 5 20 7 15 7و 1 18 اعضاء کمیته برگزاری کنفرانس ریاست افتخاری کنفرانس: دکترسیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاست کنفرانس: دکتر محمد فرجود، مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران دبیر علمی : دکتر احمد نیک آبادی، معاون مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دبیر اجرایی: امیر بیات ترک، دبیر همایش تهران هوشمند محل برگزاری آدرس محل برگزاری کنفرانس: مرکز همایش های بین المللی برج میلاد اعضای کمیته علمی دکتر محمدمهدی اثنی عشری ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکترپیمان ادیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان دکترحسین امیرخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم دکتر مصطفی برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمدحسین بوچانی، رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران دکتر سارا بوربور حسین بیگی،سرپرست مرکز آمار و رصد شهری دکتر سیاوش بیات سرمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف دکتر احسان پازوکی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی دکتر احسان خدنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دکتر محمد رحمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتر عباس رسول زادگان، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محسن سریانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت دکتر رضا صفابخش، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتر علیرضا فراهانی، مدیریت سیاستگذار���� و توسعه راهبردی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری دکتر حسین قاسمعلی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر راما قلمبر دزفولی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد پردیس دکتر مرجان نادران طحان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر بابک نجار اعرابی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دکتر احمد نیک آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتر محمدمهدی همایونپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

برای اطلاع از شیوه ارسال مقالات و دریافت قالب اینجا را کلیک نمایید

برای مشاهده پوستر کنفرانس اینجا  را کلیک نمایید