درباره رویداد


 شهر هوشمند:
شهر هوشمند (Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، داری شش معیار اصلی ذیل باشد:
1- اقتصاد هوشمند
2- جابجایی هوشمند
3- محیط هوشمند
4- زیرساخت هوشمند
5- حکمروایی هوشمند
6- زندگی هوشمند

امروز حركت به سمت شهر هوشمند یك ضرورت اجتناب ناپذیر است كه همه ی اركان یك جامعه باید برای رسیدن به آن همكاری و همیاری ویژه ای داشته باشند و دست در دست یكدیگر دهند تا بتوانند گام های تحقق آن را به سرعت بردارند.

شهر هوشمند در برنامه شهرداری تهران:
یكی از موضوعات راهبردی چهارگانه شهرداری تهران در دوره ی جدید، در كنار راهبردهای مناسبات مدیریت شهری با حاكمیت، حكمروایی خوب شهری، و مدیریت منابع و مصارف، موضوع مهم " هوشمند سازی شهر و شهرداری تهران" است كه تمامی بخش های مدیریتی شهرداری تهران بنا دارند برای تحقق آن حداكثر تلاش خود را داشته باشند.


تهران هوشمند:
در چشم انداز شهر در افق ١٤٠٤، ده شاخص كلیدی برای شهر تهران مشخص شده است كه یكی از شاخص های آن " تهران، شهری هوشمند دانش پایه و نوآور" است و شهرداری موظف است برای رسیدن به آن برنامه های عملیاتی و اجرایی خود را طرح ریزی و انجام دهد.

چرا همایش تهران هوشمند؟
در سال های اخیر اقدامات مختلفی در سراسر كشور و شهر تهران حول موضوع " شهر هوشمند" انجام شده است كه به نظر می رسد علیرغم توفیقاتی كه داشته اند اما تا رساندن تهران به شهری با استانداردهای هوشمندی فاصله ی زیادی دارند و كارهای نكرده و نا تمام زیادی وجود دارد.
این كه تهران به عنوان بزرگ ترین كلان شهر و پایتخت كشور، به عنوان یك شهر نمونه هوشمند در چه جایگاهی قرار دارد و زیرساخت هایش چیست؟ این كه كدام یك از پازل های شهر هوشمند در این كلان شهر تعریف و اجرا شده است و كدام یك مغفول مانده است؟ و این كه مسئول هر بخش و متولی كل این موضوع چه كسی است و سئوالات دیگری در این خصوص، از اهدافی است كه در اجرای اولین همایش تهران هوشمند به دنبال آن هستیم.

سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، در دوره ی جدید بنا دارد با سرلوحه قراردادن رویكرد كلیدی" رویکرد کلیدی، تهران شهری برای همه" و عطف به برنامه ی سوم جامع شهرداری تهران در این رویداد ضمن پرداختن به سئوالات فوق، به موارد زیر بپردازد.

⁃ بررسی جایگاه تهران هوشمند در برنامه پنج ساله ی سوم شهر تهران
⁃ گزارشی از فعالیت های انجام شده در زمینه ی هوشمندی شهر تهران
⁃ معرفی برنامه ها و طرح های پیش رو برای هوشمند سازی تهران در دوره ی جدید
⁃ تبیین موضوع شهر هوشمند از منظر داخلی
⁃ بررسی نمونه های موفق شهر هوشمند در دنیای واقعی اطراف ما


چه اتفاقاتی در رویداد "تهران هوشمند" در دوره اول  افتاد؟
رویداد دوروزه ی " تهران هوشمند" در این دوره رویدادی تخصصی و كاربردی، كه شامل بخش های زیر بود:
١- انجام  سخنرانی های كلیدی توسط شهردار محترم تهران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی رییس جمهور و ...

٢- میزگردهای تخصصی با حضور بازیگران اصلی شهر هوشمند در كشور

٣- كارگاه های ارائه محصول و معرفی خدمات

٤- نمایشگاه جانبی با حضور شركت ها و سازمان هایی كه در این زمینه خدمت و محصولی برای عرضه داشتند.

٥- بخش استارت آپ های فعال در زمینه مدیریت شهری

 

   حامیان  اولین همایش تهران هوشمند :   

 

 

   حامیان دومین همایش تهران هوشمند :