درختکاری در سازمان فاوای شهرداری تهران

فرجود: تهران هوشمند، تهرانی سبز و پاک است
image

 دکتر محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران به مناسبت روز درخت کاری اقدام به کاشتن یک نهال درخت در مقابل سازمان کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، فرجود در حاشیه این رویداد ضمن تبریک روز درختکاری، یکی از اهداف مهم هوشمندسازی شهر را حفاظت از محیط زیست و حرکت به سمت تهرانی سبز و پاک دانست و گفت: حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی در شهر تهران باید در اولویت باشد و راه حل‌های هوشمند و نوآورانه برای این منظور در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان فاوا در ادامه ضمن تاکید بر بهره‌برداری درست از منابع، انرژی بهینه شده و گسترش به کارگیری انرژی‌های پاک گفت: کاهش آلاینده‌های محیط زیستی به ویژه آلودگی هوا در صورت اجرای برنامه‌های تهران هوشمند دور از دسترس نیست و ما با همکاری دیگر بخش‌های شهرداری تهران قصد داریم پروژه‌هایی را در این زمینه از جمله در حوزه آبیاری هوشمند اجرایی کنیم.

 
 

 1397/12/15
print