بازدید رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل از رصدخانه شهری تهران

برای تحقق تهران هوشمند همه باید به سازمان فاوا کمک کنند
image

محمدعلی کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران به همراه مدیران ارشد این مرکز ضمن بازدید و آشنایی با رصدخانه شهری با محمد فرجود مدیرعامل سازمان فاوا به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
 به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، در این نشست که در روز 21 مرداد ماه در مرکز آمار و رصد شهری برگزار شد درباره نقاط تعامل مشترک میان دو مجموعه گفتگو شد و پروژه‌های تهران هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.

محمدعلی کریمی در این دیدار با اشاره به حرکت دنیا به سمت هوشمندسازی شهرها گفت: با مطالعاتی که با همکاری مشترک سازمان فاوا، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته، ابعاد مختلف و متنوع شهر هوشمند مثل محیط و زندگی هوشمند، زیرساخت‌ها، اقتصاد و جابه‌جایی هوشمند استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است.

او سپس تاکید کرد: سازمان فاوای شهرداری تهران می‌تواند به عنوان محرک و بازیگر اصلی تحقق شهر هوشمند ایفای نقش نماید، اما طبیعتاً می‌بایست حوزه‌های تخصصی شهری هم به این موضوع کمک کنند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با تأکید بر اینکه شهر هوشمند، پروژه ساده‌ای نیست، افزود: با توجه به شرایط تهران و کشور امیدوارم پروژه تهران هوشمند به معنای واقعی خود محقق شده و تنها دستمایه شعار قرار نگیرد. امیدوارم شهر هوشمند رویکردی باشد برای مسئولین تا در نهایت منجر به بهبود شرایط زندگی و رفاه حال مردم شود. شهر را زیست‌پذیرتر و شهروند را مشارکت‌پذیرتر کند.

او با تأکید بر اینکه لازمه زندگی در دنیای هوشمند، زندگی در یک شهر هوشمند است گفت: مهم این است که همه ارکان مدیریت شهری و حتی شهروندان با این مفهوم درست آشنا شوند، انس بگیرند و بفهمند مسئله واقعی چیست و الزامات و ضرورت‌های آن را دریابند و سپس گام به گام به سوی آن حرکت کنند.

کریمی در ادامه همچنین با ابراز امیدواری درباره بهره بردن از تمام ظرفیت‌های مرکز آمار و رصد شهری گفت: اینجا به عنوان مرکز آمار و رصد شهری و جایی که تحلیل‌های مختلف از اطلاعات مورد نیاز مدیران شهری ارائه می‌کند، برای توسعه شهر اهمیت بسیار دارد. چراکه اولین نیاز برای پیشرفت، برنامه‌ریزی و توسعه خدمت، نیاز آماری است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران سپس با اشاره به مزیت‌های ارائه بصری و عینی اطلاعات گفت: مسئولین و تصمیم گیران داخل یا خارج از شهرداری تهران و حتی مسئولین در سطح ملی باید از این مرکز بازدید کنند و فکر می‌کنم مرکز ارتباطات شهرداری تهران می‌بایست زمینه این بازدیدها را فراهم کند. تجمیع، تصویری کردن و تحلیل داده‌ها در این مرکز انجام می‌شود که به نظرم مؤثر و بسیار بااهمیت بوده و رصدخانه شهری تهران در آینده‌ای نزدیک می‌تواند با گسترش تحلیل‌ها و اطلاعات به تحقق نهایت ظرفیت خود برسد.

در این نشست مدیران مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با تجهیزات فنی، کارکردها، تحلیل‌ها، آمار و اطلاعات مختلف موجود در رصدخانه شهری تهران آشنا شدند.1397/5/21
print