گزارش تصویری/ بازدید سید محمود میرلوحی، از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران
image
 1397/4/27
print