گزیده ای از کارگاه تخصصی با موضوع شهر هوشمند مدیریت بحران و کنترل ترافیک سازمان فناوری های الکترونیکی چین (cetc)
image1397/2/19
print