حامیان تهران هوشمندریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


سازمان فناوری اطلاعات ایران


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران


صندوق نوآوری و شکوفایی


سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور


انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی


شهروند


شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا


دانشگاه علم و صنعت ایران


آتی شهر هوشمند ایرانیان


توسن


فناپ زیرساخت


همراه اول


پلیس راهنما و رانندگی ناجا


یکتانت1397/8/29
print