image

بازدید رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل از رصدخانه شهری تهران

برای تحقق تهران هوشمند همه باید به سازمان فاوا کمک کنند

محمدعلی کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران به همراه مدیران ارشد این مرکز ضمن بازدید و آشنایی با رصدخانه شهری با محمد فرجود مدیرعامل سازمان فاوا به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

image

دکتر شجاع پوریان در بازدید از رصدخانه شهری تهران تاکید کرد:

ضرورت همگرایی تمام زیرمجموعه های شهرداری در موضوع هوشمندی

 دکتر ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه مدیران این معاونت ضمن بازدید از رصدخانه شهری تهران با دکتر محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری دیدار کرده و به هم‌اندیشی در زمینه برنامه...

image

گامی بلند برای هوشمندی و شفافیت

سامانه معاملات شهرداری تهران راه اندازی می‌شود

 بر اساس مصوبات کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران و در مسیر هوشمندسازی تهران و با هدف شفافیت و شهرداری شیشه ای، سامانه اینترنتی معاملات شهرداری تهران راه اندازی خواهد شد.

image

پروانه مافی، رئیس کمیته کسب و کار الکترونیک مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:

هوشمندسازی موجب خلق ثروت و منبع درآمد پایدار برای شهرداری‌ها

پروانه مافی، رئیس کمیته کسب و کار الکترونیک مجلس شورای اسلامی با حضور در نمایشگاه الکامپ مهمان غرفه سازمان فاوای شهرداری تهران بود و هوشمندسازی  پایتخت را ضروری و موجب خلق ثروت معرفی کرد.

image

سید محمود میرلوحی با حضور در سازمان فاوای شهرداری تهران تاکید کرد

سهم تهران هوشمند در برنامه سوم شهر باید جدی باشد

 سید محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران با حضور در سازمان فاوای شهرداری تهران از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و هوشمندسازی شهر تهران را اجتناب ناپذیر و ضروری توصیف کرد.

image

بازتاب گسترده خبر نخستین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» در رسانه ها

اخبار مربوط به نخستین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته است.